Күтүү…

450

Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Күүгүм түшүп, муздак шамал аралап,
Күздүн кечи, эмне мынча санаркайт?
Куураган жалбырактай айланып,
Турам жалгыз, караан издеп, жол карап.

Күткөнсүп кадамыңды алыстан,
Тыңшап калам, дем токтотуп, капыстан.
Өзүмдү алдап келип күн алыс,
Жүрөгүм, кур күтүүгө чалдыккан…

21.10.15

Оставьте ответ

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Согласен