Убакыт бар бардыгына тирүүлүктө

Убакыт бар бардыгына тирүүлүктө. Кетирген каталарды түшүнүүгө, Жүрөктө туткундалган таарынычты, Сактабай, коё берип, кечирүүгө. Убакыт бар тирүүлүктө бардыгына. Артты карап, баскан жолго кылчайганга. Адашкан жолубуздан кайра кайтып,

Показать скрытые файлы и папки

У пользователей актуальной на сегодняшний день операционной системы Windows 10, иногда появляется необходимость отобразить скрытые файлы и папки в той или иной директории(папки) которая хранится на жестком диске компьютера или на внешнем

Медиасабатуулук жана медиабилим

Медиасабаттуулук деген эмне? Эмне үчүн аны өрчүтүп, өнүктүрүү керек? Ал биздин коомдо кандай ролду ойнойт? 2020 жыл. Кыргызстан. Өлкө ичине COVID-19 илдети кирип өзгөчө кырдаал жарыяланып көпчүлүк ишмердүлүк, аны менен бирге билим берүү

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Согласен